Ngoại Hạng Trung Quốc
18:00 - 09/12

Cangzhou Mighty Lions

Xem ngay

 

 

VS

 

 

Wuhan FC

Liên hệ QC
Ngoại Hạng Trung Quốc
18:30 - 09/12

Shanghai Shenhua

Xem ngay

 

 

VS

 

 

Dalian Pro

Liên hệ QC
Ngoại Hạng Trung Quốc
18:30 - 09/12

Wuhan Three Towns

Xem ngay

 

 

VS

 

 

Shandong Taishan

Liên hệ QC
Ngoại Hạng Trung Quốc
18:30 - 09/12

Shenzhen FC

Xem ngay

 

 

VS

 

 

Changchun Yatai

Liên hệ QC